Vi bliver alle fortalt, at det er så nemt med papirarbejdet, for det kan du lige hente ned fra nettet, og så kan du lige trykke på en knap på computeren, så er arbejdet gjort.

Sådan er virkeligheden jo ikke.

Der skal lægges tal ind i computeren, og skal de være rigtige, når de kommer ud, skal de også være rigtige, når de lægges ind i systemet.

Jeg har arbejdet med administration og bogføring i mange år, såvel privat som offentligt. Jeg har haft eget firma, som jeg solgte, men er igen selvstændig. Jeg har erfaret, at det er et stort problem for mange firmaer og iværksættere at holde styr på alle de papirer, der modtages som brev, e-mail eller andre digitale systemer, når man også skal holde styr på, at få virksomheden op at stå.

Jeg samarbejder med en statsautoriseret revisor. Vi udveksler arbejdsopgaver og kan til enhver tid drøfte eventuelt opståede opgaver eller problemer.

Ring på telefon 3537 1933 eller mobil 2627 1333 og hør nærmere om, hvordan du konkret får styr på din økonomi.

cropped-brand1.jpg